En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibelstudie

Bibelkväll

Välkommen till öppen undervisningskväll med bibelskolan 24/7. Måndag 27 maj kl 17.45 i House of Gospel. Anders Wahlund och Noomie Hector undervisar med temat: Vilka är de andliga gåvorna? Andens gåvor & frukter.