En kyrka för alla nationer och alla generationer

21 dagar Bön & Fasta 2022

Vi startar det nya årets 21 första dagar med bön & fasta.
Vi kommer att ha en timmas gemensam bön varje kväll kl 19-20!
Bönesamlingarna kommer att vara via zoom
.

Gå in via denna Länk Eller använd detta mötes-ID i zoom: 818 4807 2248 (Samma mötes-Id för alla tillfällen)

Dessa sista dagar av bön kommer vi att be för olika saker då det gäller vår församling. En del saker har vi redan lyft upp, men vi fortsätter också.

Barnen

 • Ledarna, att de skall få kraft. De ger mycket av sin tid och sitt engagemang för barnen, men de har också mycket annat i livet som skall fungera som skola, arbete vardagsliv mm.
 • Det behövs fler ledare, även fler ”mogna” ledare för barnarbetet, samt fler ledare för nya grupper.
 • Vi lyfter upp barnen i förbön och fortsätter be att de skall växa i sin relation med Gud och att de skall få dela sin tro till andra barn som de har runt omkring sig.

Familjer

 • Vi ber för familjerna som vi har i vår församling och de som vi har kontakt med på olika sätt.
 • Vi ber om fler familjer som vill koppla in i församlingen.
 • Att familjerna också ska ta tid och koppla ihop med nya familjer som kommer i gemenskap och samtal.

Ungdomar

 • Vi ber för fler ledare
 • Tro och tilltal för det som Gud vill göra
 • Att våra äldre ungdomar skall bli utrustade för liver och att de skall bli ledda i vad de skall göra efter studenten.
 • Att ungdomarna skall bli mer fyllda av den helige Ande, få starka Gudsmöten, få frimodighet och styrka att dela sin tro på skolorna de går på. Samt att de skall tjäna Gud med stor frimodighet
 • Vi ber att många ungdomar i vårt land skall bli frälsta tidigt i sina liv.

Unga vuxna

 • Att unga vuxna tar sin plats och börjar tjäna Gud i församlingen och i de församlingar som de är med i.
 • Att vi skall få se hur de tar upp stafettpinnen och börjar springa med det Gud har lagt på deras liv, det vill vi se i hela vårt land.

Lovsången

 • Nya lovsångare, att fler unga skall våga ta steget in i lovsången.
 • Att den helige Ande skall få komma över våra lovsångare/musiker och att det skall bli starkare profetisk lovsång.
 • Starkare koppling med alla åldrar i lovsången
 • Att vi även kan få gå in i ett bredare musikutbud i lovsången, att fler musikstilar får ta plats.

Hemgrupperna

 • Att alla våra hemgrupper skall växa, både i relationen till Gud och i antal. Att fler nya skall komma, även nyfrälsta. Att hemgrupperna också skall nå ut till nya människor.
 • Att vi mer och mer skall få se att hemgrupperna är en plats där alla kan tjäna och våga växa i sina gåvor.
 • Fler ledare i våra grupper också för att vi skall kunna bli fler hemgrupper.

Olika böneämen för församlingen

 • Att den heliga Ande skall hjälpa oss att vi skall växa mer och mer in i familjerelationer med varandra.
 • Att relationer mellan olika relationer skall bli starkare och att vi på ett naturligt sätt skall kunna koppla och bygga över generationsgränser.
 • Att alla generationer skall växa och fler människor i alla åldrar ber vi om.
 • Att fler skall vilja vara med och tjäna med de gåvor som man har fått. Vi behövs allihop och varje person är så viktig. Varje lem i kroppen skall komma i funktion.
 • Att fler skall vilja öppna sina hem på olika sätt. Våra hem betyder väldigt mycket i ”församlingsarbetet”
 • Att vi skall få mod, kraft, styrka, frimodighet och att vi tillsammans skall nå ut till människor och göra lärjungar.

Det är många förslag på olika böneämnen som står här. Det är också en sammanfattning av vad olika ledare skrivit inom olika områden.

Spara gärna dessa tre veckors böneämnen som skickats ut och fortsätt att be. Även när vår bön och fasteperiod är slut så är bön av stor betydelse.
Vill också uppmuntra dig till att fortsätta be Gud om ledning och om du upplevt något särskilt personligt tilltal under denna tid. Kanske Gud har talat till dig på olika områden eller om olika saker. Fortsätt vara i hans närhet, be honom leda dig, fortsätt studera bibeln om det är något specifikt område som du upplever att Gud vill att du skall växa i just nu.

Var välsignad, vi tackar Gud för dig!!

Varma hälsningar
Ledarteamet

Varför Bön & Fasta?
Under många år har vi som församling startat året med en period av bön och fasta. Vi tror att bön och fasta i en kombination är ett starkt andligt vapen. Vi tror att det händer något när vi kommer samman och ber, när vi kommer överens om att be för olika saker, när vi tar tid att be.

Vi vill uppmuntra dig att koppla på och vara med så mycket som möjligt och redan så här i början så vill vi vara tydliga med att säga att det är ingen prestation. Men be gärna den heliga Ande att leda dig och tala till dig i hur du kan vara med och lita på att han kommer att ge dig kraft och styrka.

Vi vill framförallt lyfta upp bönen, gemenskapen med Gud, att ge honom tid och utrymme under den här perioden, låt Gud verkligen få din första prioritet. Låt den helige Ande få leda dig både i gemenskap med Gud och i förbön. Kanske har du en personlig längtan att få växa mer på något specifikt område, att förstå Guds tankar, sanningar etc. Längtar du efter ett personligt genombrott på något område? Eller kanske finns det ett område där Gud längtar att få tala till dig, där han vill att du skall växa. Kan hända att vill han få beröra ditt hjärta på ett särskilt sätt under denna tid. Be, fråga honom om det och var öppen för det. Under en bön och fasteperiod kan man också ofta uppleva att det händer något inom en själv. Vi vill uppmuntra dig om du upplever så att studera bibeln på just det området, lyssna på bra undervisning, samtala med någon av dina ledare eller nära vänner, be dom att stå med dig i förbön, bjud in den helige Ande att få tala till dig under denna tid. Ha gärna en anteckningsbok där du skriver ner det du får under denna period.
En del av oss kommer fasta någon dag eller delar av dagar. En del kommer fasta under flera dagar och en del kanske väljer att äta lite annorlunda. Känn dig helt fri där, men vet att du är inkluderad under hela perioden. Kanske har du inte fastat förut och känner att du skulle vilja vara med under flera dagar? Då vill vi vara tydliga med att du skall vara klok och förståndig. Fråga någon som är erfaren eller läs om fasta, så att du gör det på ett bra sätt.

Lite fler praktiska tips. Kanske behöver du säga nej till exempelvis sociala medier, tv – filmer mm helt eller delvis under denna period för att skapa tid och utrymmer för gemenskap med Gud. Välj gärna med extra omsorg vad du ser på och vad du tar in till ditt sinne och dina tankar. Ha lite extra tålamod med varandra i familjen – särskilt om du fastar.

Använd gärna de olika kommunikationsforum som ni har som hemgrupper, för att vara delaktiga med varandra under denna tid. När vi ex. ber för ungdomar/ unga vuxna, så skriv ner namnen på de du ber för. Dela gärna tacksägelseämnen, bibelord, sånger mm i er grupp. Är det svårt att fokusera i bön? Ta en promenad, gör något annat samtidigt en stund, ring en vän och be tillsammans. Dela gärna tips med varandra.

Dela gärna...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email