En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibelkonfirmation 2023

Vi önskar få hjälpa och utrusta dig som tonåring och ge dig ett oförglömligt år.
Vi tror att Bibelns innehåll förvandlar ditt liv och ger dig en fantastisk grund att bygga ditt liv på!

För vem?

Bibelkonfirmationen är en kurs i kristen tro för dig mellan 14-16 år. (Gäller också det året du fyller)
Den är för dig som vill lära dig mer om den kristna tron och vad ett bibliskt lärjungaskap innebär.
(Kontakta oss för eventuella undantag om du är yngre/äldre)

Tider

Denna kurs hålls under ett års tid under höstterminen 2023 och vårterminen 2024.
Bibelkonfirmationens samlingar kommer att vara i samband med våra gudstjänster.
Man är med i början av gudstjänsten och går sedan iväg till sin lektion i samband med predikan.
Varannan gång har vi temapredikningar anpassade till bibelkonfirmationen, då är man med under hela gudstjänsten. 
Efter gudstjänsten fikar man som grupp och har tid till att ställa frågor om det man hört. 
Eftersom vi kommer att gå igenom en tydlig undervisningsplan utgår vi från att du som går kursen är med på alla träffar så långt det är möjligt. 

Start av kursen blir på gudstjänsten kl 11.00 söndag 24 september

Vi kommer utöver söndagarna också att träffas någon hel-lördag för att få mer tid och gemenskap.
Det blir även en övernattning över en helg någon gång under året.
När vi har konferens eller annat event kan vi lägga någon lektion i samband med det. Vi försöker meddela detta i god tid. 

En högtidlig avslutning kommer att hållas i samband med en gudstjänst under juni månad.
Mer info om det kommer. 

Ämnen

Under konfirmationen kommer vi beröra många ämnen bland annat Bibeln, skapelsen, treenigheten och Gudsbild, Jesu död och uppståndelse, ett förvandlat liv, rättfärdighet, vem du är i Kristus, tro, dop, nattvarden, den Helige Ande, församling och församlingsliv, vad vill Gud med ditt liv, lärjungaskap, bön m.m. 

Kostnad

Vi har ingen fast avgift för bibelkonfirmationen, men det kommer att tillkomma en kostnad för fikat varje söndag (du kommer att kunna betala fikat terminsvis också). Det kan också bli kostnader för utflykter och övernattning samt eventuellt kursmaterial. Givetvis försöker vi hålla nere dessa kostnader så mycket vi kan, så att alla kan vara med. 

Anmälan

Du anmäler intresse här, så får du mer information innan kurs-start.

Här får du bekräftelse om anmälan och mer information
För att skicka ut info om bibelkonfan under året.
Allergi, specialkost etc som ansvariga ledare behöver känna till.