En kyrka för alla nationer och alla generationer

Starten

Församlingens ”embryo” är föreningen Nytt liv som började i Bergsjön hösten 1998 då familjen Wendesten startade den första husgruppen i sitt hem. Det startades flera husgrupper under hösten som vi tog med till Vallhamrakyrkan i Partille där vi firade gudstjänst under söndagarna. Under hösten 1999 blev Christian Wendesten också pastor där och Nytt liv och Vallhamrakyrkan samverkade under drygt fyra år. I januari 2004 avslutas samarbetet mellan Föreningen Nytt liv och Vallhamrakyrkan och den nya församlingen som vi kallar för Göteborgskyrkan föds fram söndagen den 15 februari 2004, då vi har vårt första möte i Kristinedals träningscenter. I över tio år fortsätter vi att fira gudstjänster i hyrda lokaler i Gamlestaden med de husgrupper som växer fram. Vi ber också om mer ändamålsenliga lokaler för vårt arbete och 2016 öppnar sig möjligheterna att kunna flytta vår verksamhet till Finska Pingstkyrkans lokaler i Olskroken.