En kyrka för alla nationer och alla generationer

Tillkomme ditt rike 2023 -10-30 Januari

Det längtar vi efter! Vi längtar efter att få se en förvandling i vårt land, en ny tid. I historien kan vi läsa om hur Gud genom hans folk/församling fått förvandla områden men också… Läs fortsättningen här!

Bön via Zoom 20.00-21.00 varje kväll
(Förutom fredagar kl 19 då vi har vanlig ”Bönebastid”)
Men via samma länk/ID

Använd denna länken för Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3105911994
Ifall du vill koppla in på zoom via ID använder du följande kod: 310 591 1994
(inget lösenord eftersom vi har en Host som släpper in dig.)

Bönebasen fredagar kl 19.00
(också via samma Zoomlänk som ovanför)
Bön i hemgrupperna
Dessutom bön 30 minuter innan gudstjänsten på söndagar.

Gemensam avslutningsfest med ”semelfika”, bön & lovsång i kyrkan tisdag 31 Januari kl 18.00

Den andra perioden av våra Bönedagar 19-30 januari.
-Fokus på församlingens uppdrag.

Vi ber utifrån de fyra riktningarna som definierar vårt uppdrag som församling.

  • Uppåt
  • Utåt
  • Inåt
  • Framåt

Uppåt -Torsdag-Fredag-Lördag (19-21 Januari.)

Vi fokuserar helt enkelt Gudsrelationen dessa tre dagar.
Vi ber om:
-En hel och rätt gudsbild.
-En större längtan efter tid med Gud.
Vi tar tid till:
-Bibelläsning och att lyssna till Guds röst.
-Tillbedjan med och utan sång och musik.
-Omvändelse.
Vi ber för:
-Vårt sång & musikarbete i församlingen
-Den profetiska tjänsten och att den ska fungera väl.
-Bönearbetet i församlingen.

Inåt – (22-24 Januari)

Söndag:
-Vi ber för de som predikar & undervisar i församlingen.
-Vi söker Gud för inriktning i förkunnelsen 2023
-Bibeln 24/7 ny kursstart.
-Vi ber att lärarens tjänst ska fungera väl i församlingen.

Måndag:
-Vi ber olika generationer i församlingen.
-Vi ber om goda relationer
-Vi ber för mående & hälsa i församlingen. Själavårdstjänsten.
-Vi ber om helande & befrielsetjänsten
-Vi ber att Herdens tjänst ska fungera väl i församlingen


Tisdag:
-Vi ber för Andens liv och gåvor i funktion i församlingen.
-Vi för om mjukhet och följsamhet ”flexibel struktur”
-Vi ber för diakontjänsten, fler tydliga diakoner.

Utåt – (25-27 Januari)

Onsdag:
-Vi ber för evangelium till vår stad & vårt land
-Vi ber för andra församlingar i vår stad.
-Vi välsignar Israel.

Torsdag:
-Vi ber för husgrupperna.
-Vi ber för de relationer och kontakter vi har & ledning att dela evangelium.


Fredag:
-Bönebasen.

Framåt (28-30 Januari)

Lördag:
-Vi ber för konferensen ”Ett kliv utåt” under Kristihimmelsfärd” Att Gud kallar de som ska vara med och organisera och ansvara. Öppna dörrar och Guds Kraft att nå ut.
-Vi ber för planerade barn & ungdomsläger. Summecamp V.26 God-encounter 2023 V.31.
-Vi ber för den unga generationen.

Söndag:
-Bön för våra missionsområden.

-Måndag
-Vi ber för våra nätverksförsamlingar & samarbeten med andra församlingar och samfund.
-Bön om Guds ledning vilka steg framåt vi ska ta som församling under 2023
Nya ”byggare”
Nya husgrupper
Nya platser?
Nya samarbeten?
m.m.

Tisdag 31 Januari kl 18.00
Gemensam avslutningsfest med ”semelfika”, bön & lovsång i kyrkan.

Välkommen att vara med!

Här är upplägg av den första perioden -Ut i alla världar!

  • Vi ber för de dessa områden och Guds församlings påverkan i vårt samhälle.
  • Vi ber för de personer som representerar respektive områden i vår församling som utsända i vardagslivet.
  • Vi ber specifikt för de som är med på respektive bönesamling utifrån kvällens fokusområde
  • Fler konkreta böneämnen att be för under varje dag & punkt kommer löpande.

Onsdag 11 Jan
Vi ber för Politiker & beslutsfattare

Vi ber för vår regering och riksdag
-Vi ber om Guds välsignelse över dem och deras familjer samt beskydd över dem.
-Att de särskilt i den tid som är, ska få vishet, kunskap, mod och kraft att leda vår nation.
-Vi ber särskilt för våra frälsta riksdagsmän/kvinnor om frimodighet, om kunskapens ord.
Vi ber för politiker och ledare i vår stad/region.
-Att Gud ska få verka i deras hjärtan, tankar och handlingar.
-Att de ska fatta rätt beslut som är det bästa för staden och regionen. Vi ber om mod att leda rätt.
-Vi ber för fler frälsta ledare i vår kommun/region och i vårt land.

Torsdag 12 Jan
Vi ber för Mediavärlden

-Vi ber att Kristen media ska ha framgång. T.ex Tv Vision Sverige, Kanal 10 m.m.
-Vi ber Kristna Journalister att dom ska få frimodighet och favör att verka för sanning och rättvisa.
-Vi ber speciellt för filmen ”Barfotarop” som lanserades på SF-anytime i veckan. (Familjen Viklund mfl)
-Vi ber om ett rättfärdigt och gudfruktigt utbud i media generellt.
-Vi ber om nyckelpersoner för Guds rike i mediavärlden och beskydd över dem.
-Vi ber om nya dörrar för evangeliet genom media.

Fredag 13 Jan
Vi ber för Familjen/Familjer

-Be om beskydd för familjer & barn i vår stad och vårt samhälle.
-Be om beskydd över äktenskap.
-Be om politiska beslut som främjar att kunna bygga sunda och trygga familjer i samhället.
-Vi ber att familjer ska vara ett team som tjänar Gud.
-Be att barn & unga får leva i Guds sanna identitet för deras liv.
-Be för familjer i nöd som behöver stöd.
-Be för de ofödda barnen och organisationer som Livsval mfl.

Lördag 14 Jan
Vi ber för näringsliv och arbetsplatser.

Be för alla kristna anställda
-Kraft att vara goda ambassadörer för Jesus
-Visa på Jesus i vårt arbete (trofasthet, ärlighet, hanterar motgångar etc.)
Be för alla kristna chefer
-Kraft och förmåga att skapa en bra och upplyftande kultur på arbetsplatsen.
-Be för alla egenföretagare och små företag
Om en god ekonomi genom den ekonomiskt tuffa situationer vi har nu.
-Resurser och idéer för att kunna välsigna samhället (ex. genom att erbjuda arbetstillfällen och genom att sponsra initiativ)
Be för alla stora företag och industrier i Göteborg och Sverige
(Volvo, SKF, Ericsson, AstraZeneca etc.)
-Att företagen ska vara en god och positiv kraft i resten av samhället.
-Ekonomisk välgång och fler arbetstillfällen

Söndag 15 Jan
Vi ber för sjukvård, äldreomsorg och social verksamhet.

-Vi ber för all personal som arbetar inom vård och omsorg. Att de får kraft o glädje i sitt arbete.
-Vi ber för chefer inom vård och omsorg. Att de ska kunna leda rätt. Vi ber om vishet, kraft och mod.
-Vi ber att den psykiska ohälsan ska minska. Att föräldrar, skol/förskolepersonal, vårdpersonal kan möta behoven rätt.
-Vi ber om helande och upprättande för människor som har psykisk ohälsa och om rätt hjälp när det behövs.
-Vi ber om etiska rätta beslut inom hälso-och sjukvården. Att Guds värderingar får vara grunden.
-Vi ber för de som är äldre om livsglädje, att de ska veta att de är värdefulla även när man är ” gammal och inte orkar så mycket”.
-Vi ber om beskydd för dem som arbetar inom socialtjänsten. Om kraft, styrka och vishet för dem.
-Vi ber om fler kristna familjehem/avlastning och stöd familjer/personer.

Måndag 16 Jan
Vi ber för Skolans värld

-Vi ber för skolledning & pedagoger i förskola, grundskola, gymnasium, universitet.
-Vi ber för elever och skolmiljön i förskola, grundskola, gymnasium, universitet.
-Vi ber specifikt för de kristna friskolorna i vårt land.
-Vi ber för rätt politiska beslut för skolan på alla nivåer och reformer utifrån Guds visdom.
-Vi ber för de kristna skolgrupper som finns över vårt land att de ska ha framgång.
-Vi ber för den personal och de elever som är kristna att de ska få frimodighet, öppna dörrar och visdom.

Tisdag 17 Jan
Vi ber för kultur och idrottsvärlden.

-Vi ber för alla som bär kreativa gåvor att de ska ära och tjäna Gud genom dessa.
-Vi ber för uttryck som litteratur, konst, musik, formgivning, arkitektur, Scenkonst och film ska vara kanaler för evangelium och Guds rikes utbredande.
-Vi ber för de troende som vill breda ut Guds rike Inom idrotts förenings och kulturliv.
-Idag ger gymmet och sporthallen enorma tillfällen att vittna och dela evangelium! Vi ber därför om frimodighet!
-Vi ber för de som har makt att påverka inom Kultur Fritid och Idrott.
-Vi ber också om övernaturliga dörrar att få komma in på dessa arenor och för alla unga människor som finns där flera dagar i veckan
´-Vi ber för eldsjälar och ledare inom föreningsverksamhet.
– Vi ber för all Kristen föreningsverksamhet specifikt.

Onsdag 18 Jan
Vi ber för myndigheter i vårt land

– Vi ber att rätta lagar ska stiftas och övergripande för rättsväsendet.
– Vi ber för de som arbetar inom rättsväsendet & juridik. T.ex. domare, advokater etc.
-Vi ber för de som arbetar på ”blåljusenheter” t.ex polis, ambulans, brandkår. Att det ska kunna verka i sitt mandat.
– Vi ber för de som arbetar på migrationsverket & ett gudfruktig bemötande av flyktingar.
– Vi ber för de som arbetar inom socialtjänsten.
– Vi ber att ett bättre och rätt samarbete ska ske mellan instanser & myndighets-enheter för människors bästa.
(inte trilla mellan stolarna)