En kyrka för alla nationer och alla generationer

På gång

21 Dagar med Bön & Fasta för det nya året!

Vi tror att bönen är en viktig grundsten i allt vi gör. Därför vill vi också lägga en grund för 2020 med bön & fasta.  Vi vill uppmuntra till att alla skall kunna vara delaktiga på något sätt under denna treveckorsperiod. Det finns olika sätt att fasta och ge tid för bön och vi är generösa och uppmuntrande […]