En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänster

På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att inte samla över 50 personer, så erbjuder vi tillsvidare Livesända gudstjänster på söndagar som går att se direkt på vår hemsida eller via vår Facebook-sida.

Vid normal-läge så firar vi annars gudstjänst tillsammans på Redbergsvägen 19.
Gudstjänsterna hos oss önskar vi ska involvera alla generationer så mycket som möjligt.
Varje söndag har vi passionerad lovsång, predikan och ofta möjlighet att få hjälp i bön för olika saker. Är du ny så finns det människor som ser fram emot att möta dig!
Barnen har en egen kreativ och roliga samling som vi kallar för Kids. För de äldre barnen har vi Bibelklubben. Barnen är med i början av gudstjänsten innan de går iväg till sina egna samlingar.
Varje söndag finns café som håller öppet efter gudstjänsten.

Vi erbjuder tolkning på våra gudstjänster till engelska, spanska och Farsi (persiska).
Hörlurar hämtas innan gudstjänst vid ingången till gudstjänstlokalen.