En kyrka för alla nationer och alla generationer

Husgrupper

Församlingen är indelad i husgrupper i Göteborgsområdet som träffas varje vecka i olika hem.

Här odlas en ”go” och nära gemenskap med fika, bön, lovsång och undervisning.
I husgruppen ”bygger” man också upp varandra genom att visa omsorg, uppmuntran och genom att praktiskt hjälpa varandra. Detta fungerar som ett utmärkt komplement till söndagarnas gudstjänster.

Vi har idag en kvinnogrupp och en mansgrupp. Vi har flera husgrupper för ungdomar och ”unga vuxna”. Det finns också en grupp som samlas i Partille och en grupp för de som talar farsi (persiska). Dessutom har vi två blandade grupper där barnfamiljer utgör grunden men där alla är lika välkomna. Vi tror på att ”bygga familjer” i den nära gemenskapen och på att bjuda in nya.

Vi planerar också att plantera husgrupper på nya platser.
Kanske du är intresserad av att starta en som är kopplad till Göteborgskyrkan? Kontakta oss gärna i så fall genom att maila: info@goteborgskyrkan.se