En kyrka för alla nationer och alla generationer

KIDS

Välkommen till KIDS!

Aktuell situation:
De närmsta veckorna kommer vi inte att ha några offentliga gudstjänster då vi bara livsänder dem och har därmed inga samlingar för barnen på Redbergsvägen 19.
Men vi kommer att sända Söndagsskola-play kl 15.15 på söndagar.
Skicka ett mail till info@goteborgskyrkan.se om du vill följa dessa och bli tillagd till gruppen.
Vi Hoppas att vi snart ska kunna träffas igen och se er alla.
Välkomna Online önskar barnledarna! 

“I normala fall…. Varje söndag träffas annars alla barn mellan 0 – 13 år. Även om det är första gången ditt barn kommer till KIDS är det bra om en vuxen är med så att barnen känner sig trygga.
Vi startar med lek, pingis och annat kul som uppvärmning för att sedan dela in oss i åldersanpassade grupper. Det finns ledare som är redo att ta emot ditt barn så det får en bra start. Finns särskilda behov så vill vi göra anpassningar så långt det är möjligt i samråd med dig som förälder.
För barn 0-3 år så får man följa med föräldrarna till en anpassad lokal så föräldrar både kan va del av gudstjänsten och barnen kan leka.”