En kyrka för alla nationer och alla generationer

Vision & Värderingar

Vision

Visionen
”Vi vill bygga en växande församling som ständigt för in människor i Guds, närvaro, kraft och plan”

Församlingens motto är:
En kyrka för alla nationer och alla generationer!

Vår vision och inriktning kan också beskrivas med dessa fyra ord och riktningar utifrån Apg. 2:37-46

 • Utrustande (Inåt)
 • Utåtriktad (Utåt)
 • Upplyftande (Uppåt)
 • Utbredande (Framåt)

Vi hämtar inspiration från den första församlingens exempel.
APG. 2:37-46
Församlingen föddes genom Anden och Ordet.

 • Tro, Omvändelse och Dop var starten för lärjungaskap
  Alla lärjungarna (de troende) höll troget fast vid: (överlät sig till)
 • Apostlarnas lära (Guds ord)
 • Gemenskapen (koinonia)
 • Brödsbrytelsen (nattvarden)
 • Bönerna
  Övriga kännetecken på den första församlingens liv är att:
 • Under och tecken skedde mitt ibland dem
 • De delade generöst sina ägodelar med varandra och gav till alla med behov
 • De åt tillsammans i glädje
 • De prisade Gud
 • De var omtyckta av allt folket
 • Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta

Värderingar

Församlingens grundvärderingar är baserade på det främsta budet enligt Jesus i Mark. 12:28
”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta… och din nästa som dig själv.”

Det kan också uttryckas så här:
• Älska Gud!
• Älska Människor!
• Älska dig själv!

10 Ytterligare värderingar som kännetecknar oss och som beskriver vad vi tror på.

 1. Bibeln är Guds ord till oss, 2 Tim. 3:16-17, Ps. 119:160
 2. Bön och bönesvar, Luk. 11
 3. Evangelisation och Mission, Matt. 28:19-20
 4. Betjäna varandra i den gåva vi fått, 1 Kor. 14:26, Rom 12:5-10
 5. Lovsång och goda gärningar, Heb. 13:15-16
 6. Äktenskapet och familjen, Matt. 19:9, Rom. 13:13, 1 Kor. 6:9-11
 7. Offer och givande, Fil. 4:10-17, Mal. 3:7-10, Matt. 23:23
 8. Ett utrustande ledarskap s.k. ”tjänstegåvor” Ef. 4:11
 9. Alla troende har en tjänst Ef. 4:12
 10. Tillväxt i både antal och mognad Ef. 4:13-16, Apg. 2:47 Ef. 4:13-16

Strategi

Vår strategi är först och främst
”Att höra och göra vad Guds ord Och Guds ande säger till oss!”

Vi tror att Gud talar både till ledarskap och till den enskilde troende. När vi söker Gud tillsammans och lyssnar in Guds vilja kan vi gå i harmoni och samklang som församling utifrån de olika ansvar och funktioner vi har.
Upp. 2:7, 2 Tim. 3:15-17;4:1-2

Tre sidor som vi betonar i församlingsbygget är:
-Gudstjänster
-Husgrupper
-Lärjungaskap

Det går också att beskriva som bilden på en fågel.
De två vingarna är – Gudstjänster och husgrupper och kroppen på fågeln är lärjungaskap. Den personliga relationen till Gud och Kristi efterföljelsen. Huvudet är då Kristus själv Huvudet för församlingen.