En kyrka för alla nationer och alla generationer

Organisation & Medlemskap

Organisation

Ledarskap
Vi tror på ett utrustande ledarskap med flera olika tjänster enligt Ef. 4 och på lokala äldste/pastorer enligt Apg. 20 och 1 Peter. 5 som leder den lokala församlingen.

Församlingens ledning
Ledande pastorspar är Christian och Pernilla Wendesten
och assisterande pastorspar är Boris och Maria Nielsen.
Övriga ledare & styrelse är Fredric Lindeskär, Matts Sjöberg, Liya Thedros, Said Karegeran och Bo Lindquist.

Husgruppsledare och temaledare.
Förutom församlingsledningen har Göteborgskyrkan många husgruppsledare och ansvariga för de olika verksamhetsteamen i församlingen.

Övrig organisation & förvaltning:
Föreningen Göteborgskyrkan, som är en ideell förening, är församlingens juridiska person. Alla aktiva medlemmar kallas till Årsmöte/administrationsmöte en gång om året.

Ekonomi
Församlingens medlemmar ger frivilliga gåvor och de allra flesta ger av sitt tionde och flera mer än så. Detta har vi inga krav på men vi tror att det är en biblisk princip som församlingens ekonomi bygger på.

Vilka nätverkar vi med ?
Först och främst så ser vi oss så klart som en del av Kristi kropp och en av alla församlingar i Göteborg. Vi är en församling som inte är anslutet till ett samfund, men ser oss teologiskt internationellt sett som en pingstkarismatisk församling. Våra medlemmar har bakgrund från många olika inriktningar inom kristenheten och så klart de som inte har någon som helst kristen bakgrund och ser denna mångfald som en rikedom.
Idag nätverkar vi med ledare och församlingar i Salt & Light ministries som består av över 2000 församlingar varav ca 14 i Sverige. Kolla gärna in på: www.saltlightnordic.org
Vi har utöver detta relationer till olika församlingar och pastorsnätverk i Göteborg.

Medlemskap

Vi har ett aktivt medlemskap. Det betyder att så länge du är aktiv i församlingen så är du också medlem. När du slutar delta är du inte längre medlem.

De flesta som ”går med” i vår församling har redan varit med ett tag och vuxit in i församlingsgemenskapen. Bekräftelsen av medlemskapet blir då ett naturligt steg, där vi också bekräftar det inför församlingen på en gudstjänst. Du får då också rösträtt på vårt församlingsmöte.
Men innan det vill vi också att du ska ha gå något vi kallar för ”medlemskurs”. En kväll, där vi går igenom vilka vi är som församling, vår vision, värderingar m.m. och ger efter det också möjlighet till ett medlemssamtal. Du bekräftar ditt medlemskap genom att delta i församlingens gudstjänster och i en av våra husgrupper.