En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen.

Välkommen till ett möte med bön. De flesta gånger har vi också nattvard.
De gånger vi annonserar Böbnebasen-extended har vi lovsångsteam med och även digitalsändning via Teams.
Länk är här!