En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Anders Wahlund predikar. Samtidigt som predikan fotsätter barnen sin egen gudstjänst en trappa ner på Kids. Det är fika på slutet för alla!

Gudstjänst med barnvälsignelse.

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.Christian Wendesten predikar och det blir barnvälsignelse.Under predikan fortsätter barnen sin egen gudstjänst en trappa ner på Kids. Fika på slutet för alla!

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.Frank Isaksson predikar. Det är kids för barnen under predikan och fika efteråt. Som vanligt erbjuds tolkning för de som behöver till Engelska, Farsi och Spanska.

Gudstjänst med Per & Abbi Åkvist

Välkommen till gudstjänst! Denna söndag är Per & Abbi Åkvist hos oss. De predikar och Abbi har med sin nyskrivna bok till försäljning, som handlar om hennes liv och uppväxt. ”Abbi 4 år och slav” Under predikan har barnen sin egna gudstjänst ”Kids”.Tolkning erbjuds till engelska, farsi och spanska.Stanna gärna och fika efteråt också 🙂