En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst. Christian Wendesten predikar. Det är ”Kids” för barnen samtidigt som predikan. Fika efteråt.