En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst. Christian Wendesten predikar. Det är Kids för barnen samtidigt som predikanoch fika efteråt i kaféet.

Välkommen till gudstjänst. Anders Wahlund predikar. Det är Kids för barnen samtidigt som predikan och fika efteråt i kaféet.