En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans!
Gudstjänsterna hos oss önskar vi ska involvera alla generationer så mycket som möjligt.
Varje söndag har vi passionerad lovsång, predikan och ofta möjlighet att få hjälp i bön för olika saker. Är du ny så finns det människor som ser fram emot att möta dig!
Barnen har en egna kreativ och roliga samling men startar i gudstjänstlokalen.
Varje söndag finns café som håller öppet både innan och efter gudstjänst.

Vi erbjuder tolkning på våra gudstjänster till engelska, spanska och Farsi (persiska).
Hörlurar hämtas innan gudstjänst vid ingången till gudstjänstlokalen.

Bönesamlingar