En kyrka för alla nationer och alla generationer

Predikningar

Varför är jag här?

En predikan om Guds goda tankar med ditt liv utifrån Jer 29:11-13. Bibelord: Jer 29:11-13, Pred 3:11, Ps 25:2-9, 1 Mos 50:20-21, Rom 8:28, 12:1-2, Joh 15:5-17, Ef 2:8-10, Ps 139:13-17, Rom 11:29, Jer 18:3-6, Joh 10:10. Guds tankar är Shalom (frid, välgång, framgång, fullhet, kompletta, helande och upprättande).