En kyrka för alla nationer och alla generationer

Predikningar

En tid du inte sett tidigare

Pastor Marcus Saukkonen predikar ifrån  Finska Pingstkyrkan Gemensam Gudstjänst tillsammans med Allianskyrkan och Göteborgskyrkan   Fyra sanningar: Du lever i det nya förbundet Du sitter med honom, Jesus Du har något att ge Kristus i mig är härlighetens hopp Bibelord: 2 Tim 1:7, Hebr 8:6, Ef 2:6, Joh 1:12, Apg 3:6, Hebr 8:6, Kol 1:27