En kyrka för alla nationer och alla generationer

Hur kan vi tro på treenigheten? Fader, Son, och helig Ande

Bibelord: Matt 3:16, 1 Mos 1:26, Joh 20:21-22, Matt 28:19, Apg 7:54-56, 2 Kor 13:13, 1 Petr 1:2, Mark 12:28-30, Jak 2:9, 1 Tim 2:5, Matt 6:9, Ef 1:2, Tit 2:17, Joh 8:7, Ef 1:2, Hebr 12:6-7, Joh 15:26