En kyrka för alla nationer och alla generationer

På äventyr med den Helige Ande!

Bibelord: Ps 16:11, Rom 8:9, 14, 16, Apg 8:26-40

1 Öppna dina ögon och se människor!

2. Lyssna till det inre vittnesbördet!

3. När den Helige Ande talar, lyd snabbt!

4. När du redan är fullt upptagen med att tjäna Herren av hela ditt hjärta, då är det också lättare att höra och följa!