En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön

Bönebasen kl 18.30

Välkommen till ”Bönebasen” med bön för vår stad & vårt land. Vi träffas i kyrksalen från kl 18.30.