En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön

Bönebasen

Välkommen till en timmas bön 18.30 – 19.30.Vi söker Guds vilja för vår församling, stad och land.De flesta fredagar firar vi också nattvard.