En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibeln 24/7

START: 22 januari 2018
ANMÄLAN: Skicka namn och telefonnummer till Frank Isaksson, tel.0733907799 eller maila till frisa@live.se
PLATS:House of Gospel, Redbergsvägen 19, Göteborg
och var du vill

Logga in
Tryck ovan för att logga in till Bibelskolan online

Var du vill, när du vill…
Bibelskolan pågår under ett år och innefattar både hemstudier online via internet samt gemensamma träffar för undervisning och handledning. Bibeln 24/7 innebär att du läser när du vill och var du vill. Som studerande får du tillgång till en webbplats med studiematerial att läsa in och uppgifter att lösa som sedan lämnas in till studieledaren. Två kvällar i månaden träffas alla på plats i House of Gospels lokaler för undervisning och samtal med studieledaren. Dessa träffar är dock inte obligatoriska. Efter ett års studier är det sedan dags för examination och diplom.

Personlig studieledare
Varje elev får en personlig studieledare som finns med och hjälper den studerande från start till mål. Den studerande kan nå sin studieledare via mail/telefon eller boka in en träff för handledning. Studieledaren är också med på de gemensamma träffarna som hålles en gång i månaden.

20 ämnen
Totalt är det 20 ämnen/fördjupningsområden.

 • Att förstå Bibeln
 • Gamla testamentet
 • Nya testamentet
 • Treenig Gud
 • Mannen från Nasaret
 • Tro
 • Dop i vatten och ande
 • Nattvarden och förbundet
 • Andens gåvor och frukter
 • Paulus
 • Bön
 • Ande, själ och kropp
 • Lärjungaskap och ledarskap
 • Bygga relationer och gemenskap
 • Kyrkans historia
 • Biblisk ekonomi
 • Alla andra religioner då?
 • Israel
 • Änglar och demoner
 • Guds rike här och nu, där och då