En kyrka för alla nationer och alla generationer

Engagera dig 2

Gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans!
Gudstjänsterna hos oss önskar vi ska involvera alla generationer så mycket som möjligt.
Varje söndag har vi passionerad lovsång, predikan och ofta möjlighet att få hjälp i bön för olika saker. Är du ny så finns det människor som ser fram emot att möta dig!
Barnen har en egna kreativa och roliga samling men startar i gudstjänstlokalen.
Varje söndag finns café som oftast håller öppet både innan och efter gudstjänst. Här finns en fantastisk möjlighet att få nya vänner och lära känna människor.

Vi erbjuder tolkning på våra gudstjänster till engelska, spanska och Farsi (persiska).
Hörlurar hämtas innan gudstjänst vid ingången till gudstjänstlokalen.

Bönesamlingar

Varje fredag kl 19.00 har vi gemensam bön på Järnringen 2 i Partille. Lokalen ligger vid Partillegränsen (Hållplats Jennyhill)

Husgrupper
Församlingen är indelad i 10 husgrupper i Göteborgsområdet som träffas varje vecka i olika hem.

Här odlas en ”go” och nära gemenskap med fika, bön, lovsång och undervisning.
I husgruppen ”bygger” man också upp varandra genom att visa omsorg, uppmuntran och genom att praktiskt hjälpa varandra. Detta fungerar som ett utmärkt komplement till söndagarnas gudstjänster.

Vi har idag en kvinnogrupp och en mansgrupp. Vi har två husgrupper för ungdomar och två för ”unga vuxna” varav en på engelska. Det finns också en grupp som samlas i Partille och en grupp för de som talar farsi (persiska). Dessutom har vi två blandade grupper där barnfamiljer utgör grunden men där alla är lika välkomna. Vi tror på att ”bygga familjer” i den nära gemenskapen och på att bjuda in nya.

Vi planerar också att plantera husgrupper på nya platser.
Kanske du är intresserad av att starta en som är kopplad till Göteborgskyrkan? Kontakta oss gärna i så fall genom att maila: info@goteborgskyrkan.se

Barn

Välkommen till Äventyret!barn

Varje söndag träffas alla barn mellan 0 – 12 år. De som är mellan 0-2 år behöver ha med sig en vuxen. Även om det är första gången ditt barn kommer till Äventyret är det bra om en vuxen är med så att barnen känner sig trygga. Ibland samlar vi alla barnen, vissa gånger delar vi upp oss i Lilla Äventyret: 0-5 år, Äventyret 6-9 år och Bibelklubben 10-12 år. Vi tävlar, leker, ber, pratar om Jesus, sjunger och får utlopp för vår kreativitet och ledare och barn lär av varandra.

Någon gång per termin förbereder vi oss för gudstjänst med alla åldrar. Och några gånger är barnen med och leder lovsången innan vi går till Äventyret. Vi ledare är så tacksamma för att vi får vara med barnen en stund på söndagar, men det är ni föräldrar som är de viktigaste personerna i era barns liv!

Äventyret på söndagar är bara en liten del av det stora äventyret med Jesus som vi kan få uppleva varje dag.

Välkomna!