En kyrka för alla nationer och alla generationer

8/8 Ingen planerad Sommaraktivitet denna söndag.

Denna söndag har vi inte någon gemensam aktivitet, men gör gärna något spontant ändå 🙂