En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibelkväll

Välkommen till öppen undervisningskväll med ”Bibeln 24/7”.
Ingen anmälan behövs.
Said Karegeran & Frank Isaksson undervisar på temat: Vem är Jesus -Jesu liv och lära.