En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen

Bönesamling på Mötesplatsen.