En kyrka för alla nationer och alla generationer

Celebration i Uddevalla Pingstkyrka

Denna fredag har vi ingen Bönebas men hänvisar till celebration i Uddevalla Pingstkyrka kl 19.00.
Det är ett offentligt möte i den Nordiska ledarkonferensen för salt & light, där många av oss kommer att vara!
Adressen till Pingstkyrkan är: Brattgatan 1, Uddevalla.