En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen med avslutningsfest för 21-dagars bön & fasta