En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönesamling

Bönesamling som är en del av 21-dagars bön & fasta.