En kyrka för alla nationer och alla generationer

Farsimöte med tolkning till Svenska

Välkommen till ett möte på Farsi tillsammans med vår Farsigrupp.
Tolkning till Svenska finns.
Pastor Stella från rörelsen 2-2-2 -2 Tim 2:2 predikar.