En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gemensam gudstjänst i House of Gospel kl 15.00

Dena söndag firar vi gudstjänst tillsammans med de andra församlingarna i huset. Finska Pingst och Allianskyrkan.
Marcus Saukkonen som är Finska Pingskyrkans nya pastor predikar och vi hälsar honom välkommen till huset.

Barnen fortsätter sin gudstjänst nere på kids under predikan.
Stanna gärna kvar på fika efteråt.
Välkommen!