En kyrka för alla nationer och alla generationer

Good friday morning!

Välkommen till långfredagens gudstjänst ”Good friday morning” kl 10.00!
Livesändningen hittar du här https://goteborgskyrkan.se/live/
Vi fokuserar vad som hände vid korset och firar nattvard tillsammans.
Denna gudstjänst kan du förutom Facebook, Youtube och vår hemsida också vara med hela tiden via zoom. På så sätt kan du fira nattvard tillsammans med oss andra. Gå in via denna länk.