En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst på Pingstdagen! Boris Nielsen Predikar. ”Sök och du skall finna”.
Äventyret för barnen och fika.