En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Anders Wahlund predikar.
Det är Äventyret för barnen och fika.