En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med dop & besök av teamträningsskolan.

Denna söndag få vi besök av Said Karegeran med Salt&lights -teamträningsskola. Det blir också dop!
Kids för barnen och fika för alla.
Välkommen