En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till årets sista gudstjänst 🙂
Frank Isaksson predikar.
Aktiviteter för barnen under predikan & fika efteråt.