En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst!
Christian Wendesten predikar.
Det är samling för barnen samtidigt som predikan & fika för alla efteråt i caféet.