En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst med lovsång, förbön, predikan med Christian Wendesten m.m.
Barnen har sin egen ”Kids-samling” samtidigt som predikan.
Tolkning erbjuds till engelska, farsi och spanska vid behov.
Fika finns att köpa efteråt.