En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst där Christian Wendesten predikar.
Det är alltid egen samling för barnen under predikan.
Tolkning till Engelska, Farsi och Spanska erbjuds vid behov.
Fika efteråt.