En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst i Finska Pingstkyrkan kl 15.00

Välkommen till första gudstjänsten i Finska Pingstkyrkan kl 15.00!
Den ligger vid Redbergsplatsen. Adress, Redbergsvägen 19.
Christian Wendesten predikar.
Äventyret för barnen & fika.