En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst i Medborgarhuset kl 12.00

Välkommen till gudstjänst i medborgarhuset.
Denna söndag återgår vi till ordinarie gudstjänsttid kl 12.00!
Mikael Vigart predikar.
Äventyret för barnen & fika.