En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst för alla åldrar i Medborgarhuset kl 12.00

Nu på söndag har vi en ”alla-åldrars-gudstjänst”
Hannah Fuhrmann predikar.