En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Christian Wendesten predikar.
Kids för barnen & fika för alla.