En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar.
Det är Kids för barnen under predikan
och cafét är öppen efter gudstjänsten.