En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Emmanuel & Alexandra Hyllerud predikar.
Kids för barnen och möjlighet att köpa fika efteråt i vårt café.