En kyrka för alla nationer och alla generationer

Alla-åldrars-gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst för alla åldrar där Maria Nielsen predikar.
Inget ”Äventyret” denna söndag, då barnen är med tillsammans med vuxna hela gudstjänsten. Fika så klart efter mötet.