En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst!
Christian Wendesten predikar.
Det är Kids för barnen samtidigt som predikan.
Du har också möjlighet att köpa fika efteråt i kafé Midpoint en trappa ner.