En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Redan 14.30 är det bön och lovsång för alla som vill ta mer tid för detta.

Liya Thedros och Magnus Linnarsson predikar om ”Att tillhöra en församling och varför”.
Kids för barnen under predikan och fika efteråt.