En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Dop kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Redan 14.30 är det bön och lovsång för alla som vill ta mer tid för detta.

Christian Wendesten predikar och det blir dop.
Kids för barnen under predikan och fika efteråt.