En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst!
Christian Wendesten predikar.
Äventyret för barnen och fika för alla.