En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten börjar del 1 i en serie under tre söndagar om ämnet Andens övernaturliga gåvor.

Denna söndag handlar det om de så kallade uppenbarelsegåvorna.
under predikan så fortsätter barnen sin egen gudstjänst på Kids.

Fika och gemenskap fortsätter efteråt för de som vill.