En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Christian Wendesten predikar.
Kids för barnen samtidigt som predikan och fika efteråt.